[1]
Wasiuta, S. 2016. Przysłowie Diabeł tkwi w szczegółach we współczesnej polszczyźnie: Retoryczność, mistyfikacja, stereotyp. LingVaria. 11, 21 (kwi. 2016), 203–213. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.17.