[1]
Kurdyła, T. 2021. O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek). LingVaria. 16, 1(31) (maj 2021), 183–197. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.14.