[1]
Kiklewicz, A. i Przybyszewski, S. 2021. Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I. LingVaria. 16, 2(32) (lis. 2021), 31–43. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.04.