[1]
Kubaszczyk, J. 2021. „Ile przemilczam, tego nie wypowiem”: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki. LingVaria. 16, 2(32) (lis. 2021), 245–256. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.20.