[1]
Hrabia, M. 2022. No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!). LingVaria. 17, 1(33) (maj 2022), 99–113. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.08.