[1]
Konczewska, K. 2022. „Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym”: Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim. LingVaria. 17, 1(33) (maj 2022), 259–271. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.15.