[1]
German, J. 2022. Czy (i jak) warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?. LingVaria. 17, 1(33) (maj 2022), 307–317. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.18.