[1]
Klimek-Grądzka, J. 2023. Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej. LingVaria. 18, 1(35) (maj 2023), 153–166. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.11.