[1]
Rutkowski, M. 2023. Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi. LingVaria. 18, 1(35) (maj 2023), 215–224. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.15.