(1)
Grochowski, M. . Ewolucja kryteriów podziału Gramatycznego leksemów (relatory a spójniki). LingVaria 2020, 15, 55–65.