(1)
Jadacka, H. . Czy Opis Synchroniczny Systemu słowotwórczego Polszczyzny Jest Kompletny?. LingVaria 2020, 15, 67–77.