(1)
Tutak, K. . Instancje Nadawczo-Odbiorcze W Traktatach Stawiarskich Z XVI I XVII W. LingVaria 2020, 15, 91–104.