(1)
Kurdyła, T. . Zagadnienie Motywacji W Gniazdowym Opisie słowotwórstwa Gwarowego (na przykładzie Gwary Orawskiej). LingVaria 2020, 15, 107–119.