(1)
Kardas, K. "Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa I powinowactwa": Nieznany rękopis Jana Łosia. LingVaria 2018, 13, 181-194.