(1)
Kiklewicz, A. . Postmodernizm Jako Czynnik Zmian We współczesnym językoznawstwie W Aspekcie Epistemicznym, społecznym I Etycznym (przy uwzględnieniu Innych Nauk humanistycznych): Cz. I. LingVaria 2016, 11, 21-34.