(1)
Hlibowicka-Węglarz, B. Wielojęzyczność społeczności Dawnych Portugalskich Kolonii W Afryce. LingVaria 2016, 11, 165-176.