(1)
Wasiuta, S. . Przysłowie Diabeł Tkwi W szczegółach We współczesnej Polszczyźnie: Retoryczność, Mistyfikacja, Stereotyp. LingVaria 2016, 11, 203-213.