(1)
Urban, R. . Szkic Historii Lingwistyki Matematycznej W Rosji I ZSRR, Ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia Maszynowego. LingVaria 2016, 11, 249-267.