(1)
Przepiórkowski, A. . Inżynieria Lingwistyczna a Obecna Sytuacja językoznawstwa Polskiego. LingVaria 2015, 10, 135-145.