(1)
Rybka, P. . Jak Badać samogłoski Metodami Akustycznymi? Propozycja Metody Opartej Na względnych częstotliwościach Formantowych Oraz Modelu samogłosek Podstawowych: Cz. II. LingVaria 2015, 10, 11-31.