(1)
Czelakowska, A. Kształtowanie Się Terminologii Fleksyjnej W Polskim piśmiennictwie Gramatycznym Lat 1817–1939. LingVaria 2018, 13, 287-299.