(1)
Danielewiczowa, M. . Językoznawstwo ogólne – Metodologiczny Projekt Ferdynanda De Saussure’a. LingVaria 2013, 8, 43-44.