(1)
Habilitacje I Doktoraty Z językoznawstwa Na Wydziale Polonistyki UJ W Roku Akademickim 2012/2013. LingVaria 2013, 8, 299-300.