(1)
Gold, D. L. . Wprowadzenie Do Dyskusji O Pochodzeniu Polskiego jarmułka I Jego Etymologicznych odpowiedników W Innych językach słowiańskich. LingVaria 2013, 8, 113-114.