(1)
Rak, M. . Listy Izydora Kopernickiego Do Seweryna Udzieli Z Lat 1887–1891. LingVaria 2013, 8, 227-249.