(1)
Kuźmicki, M. O Pewnej osobliwości W Wydaniu Kaliskich Rot sądowych, która może Stać Się Przestrogą Dla Badaczy Oraz edytorów tekstów Dawnych. LingVaria 2021, 16, 85-98.