(1)
Mika, T. . Nie Tylko Bulla gnieźnieńska: O Znaczeniu Dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) Dla Polskich Badań historycznojęzykowych. Cz. I: Obiekt Badań. LingVaria 2021, 16, 123-141.