(1)
Kurdyła, T. . O Wybranych Zaimkach Gwarowych Z Polski południowo-Wschodniej (przyczynek). LingVaria 2021, 16, 183-197.