(1)
Wabnic, K. . Regulamin dziaƂu Forum Dyskusyjnego: Strukturalne Wyznaczniki Wzorca Gatunkowego. LingVaria 2021, 16, 335-348.