(1)
Dunaj, B. Aleksander Zajda (17 II 1937 – 24 V 2021) – Uczony, Dydaktyk, człowiek. LingVaria 2021, 16, 9-11.