(1)
Kiklewicz, A.; Przybyszewski, S. Estetyczne Akty Mowy Jako Przedmiot Pragmalingwistyki: Status, Funkcje, Formy: Cz. I. LingVaria 2021, 16, 31-43.