(1)
Sawaniewska-Mochowa, Z.; Siewert-Kowalkowska, K. Germanizmy Emotywno-oceniające W Gwarach Kujawskich: Nazwy osób. LingVaria 2021, 16, 133-148.