(1)
Kubaszczyk, J. . „Ile Przemilczam, Tego Nie wypowiem”: O (prze)milczeniu W Utworach Wisławy Szymborskiej I Ich przekładzie Na język Niemiecki. LingVaria 2021, 16, 245-256.