(1)
Wołoszyn, J. Czasownikowe wykładniki nakłaniania Kogoś Do Czegoś Z Perspektywy Semantycznej. Rekonesans Badawczy. LingVaria 2017, 12, 291-307.