(1)
Chlebda, W. Nad Kartami Prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki Z marginesów. LingVaria 2017, 12, 7-17.