(1)
Grochowski, M. O poglądach Profesora Witolda Mańczaka Na Paradygmaty językoznawstwa. LingVaria 2017, 12, 19-28.