(1)
Hrabia, M. No Nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania Nad Leksykograficznym Opisem wyrażeń Pragmatycznych W ujęciu Kontrastywnym (na przykładzie Polskich ekwiwalentów Francuskiego Pragmatemu Tu m’en Diras tant!). LingVaria 2022, 17, 99-113.