(1)
Kuźmicki, M.; Mika, T. Nie Tylko Bulla gnieźnieńska. O Znaczeniu Dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) Dla Polskich Badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między Przekazami. LingVaria 2022, 17, 145-172.