(1)
Niewiara, A. Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian W ujęciu porównawczym. LingVaria 2022, 17, 215-238.