(1)
Konczewska, K. „Ratuję Od zupełnego Unicestwienia ślady Naszej przeszłości, które Zacierają się, Nikną Z Dniem każdym”: Rękopisy Wandalina Szukiewicza Jako Nowe źródło Do Badań kontaktów językowych Na Pograniczu bałtycko-słowiańskim. LingVaria 2022, 17, 259-271.