(1)
German, J. Czy (i Jak) Warto Jeszcze Badańá Staropolskie Latynizmy I Grecyzmy?. LingVaria 2022, 17, 307-317.