(1)
Pastuch, M. O Rozwoju Dyskursywnej Funkcji Form rozkazujących (na przykładzie słuchaj). LingVaria 2022, 17, 143-162.