(1)
Dunaj, B.; Mycawka, M. Lucjan Malinowski Jako Historyk języka. LingVaria 2022, 17, 271-278.