(1)
Kubiszyn-Mędrala, Z.; Szpiczakowska, M. Pamięć Nostalgiczna I językowa W Listach Lwowian Do Profesor Zofii Kurzowej (w Dwudziestą Rocznicę śmierci Uczonej). LingVaria 2023, 18, 271-287.