(1)
Wołoszyn, J.; Kieraś, W.; Woliński, M. Sieć powiązań Derywacyjnych Na Materiale Słownika Gramatycznego języka Polskiego: Propozycja Klasyfikacji. LingVaria 2023, 18, 47-61.