(1)
Dróżdż-Łuszczyk, K. Problemy Z Interpretacją Fonologiczną Postpalatalnych głosek Zwarto-Wybuchowych. LingVaria 2023, 18, 75–84.