(1)
Kosek, I. Odproprialny Czy Odapelatywny? – Problemy Opisu Motywacji związków Frazeologicznych Z Nazwą własną. LingVaria 2023, 18, 85-95.