(1)
Bortliczek, M.; Bogoczová, I. Amatorskie Promowanie Gwary cieszyńskiej (wybrane Formy, Strategie, rozwiązania). LingVaria 2023, 18, 209-223.