(1)
Buława, M. Gwarowe Nazwy roślin Derywowane Semantycznie Od Nazw chorób. LingVaria 2023, 18, 225-242.