(1)
Jankowiak, M. Relikty Polszczyzny północnokresowej Na rubieżach Dawnej Rzeczypospolitej (południowe Ziemie Obwodu pskowskiego). Cz. II. LingVaria 2019, 14, 135–144.